Αίτηση


Άρχισε η υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής και των σχετικών δικαιολογητικών των υποψηφίων στο CSAP17, 9ο Κύκλο του CSAP Επαγγελματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακού Επιπέδου που ξεκινά το Σάββατο 21-10-2017 με την εναρκτήρια εορταστική Συνεδρία. Οι διαλέξεις αρχίζουν το Σάββατο 04-11-2017 .

Αιτήσεις γίνονται δεκτές, μετά από αιτήματα υποψηφίων λόγω συλλογής δικαιολογητικών, μέχρι τη 21-10-2017 .


Για τυχόν διευκρινίσεις σχετικές με την υποβολή της Aίτησης Συμμετοχής στον CSAP Κύκλο Επαγγελματικής Πιστοποίησης Προσώπων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μόνο μέσω email στη Γραμματεία του CSAP :

Secretariat CSAP

Την Aίτηση Συμμετοχής στο CSAP σε αρχείο MS-Word μπορείτε να λάβετε κάνοντας κλικ στις ακόλουθες λέξεις.

AΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στο CSAP17

Υποτροφίες Διδάκτρων

Παρακαλούμε να μας ενημερώσeτε μέσω email σε τυχόν περίπτωση που δεν λάβατε από τη Γραμματεία του CSAP εντός μίας εβδομάδας email λήψης της αιτήσεώς σας.


Παρακολούθηση Διαλέξεων του CSAP από οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος και της Αλλοδαπης