Αιτήσεις στο CSAPΆρχισε η υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής και των σχετικών δικαιολογητικών των υποψηφίων στο CSAP17, 9ο Κύκλο του CSAP Επαγγελματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακού Επιπέδου που ξεκινά με την εναρκτήρια εορταστική συνεδρία το Σάββατο 21-10-2017. Οι διαλέξεις αρχίζουν το Σάββατο 04-11-2017.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές, μετά από αιτήματα υποψηφίων λόγω συλλογής δικαιολογητικών, μέχρι 21-10-2017

Για τυχόν διευκρινίσεις σχετικές με την υποβολή της Aίτησης Συμμετοχής στον CSAP Κύκλο Επαγγελματικής Πιστοποίησης Προσώπων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μόνο μέσω email στη Γραμματεία του CSAP :

Secretariat CSAP

Την Aίτηση Συμμετοχής στο CSAP σε αρχείο MS-Word μπορείτε να λάβετε κάνοντας κλικ στις ακόλουθες λέξεις.

AΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στο CSAP17

Παρακαλούμε να μας ενημερώσeτε μέσω email σε τυχόν περίπτωση που δεν λάβατε από τη Γραμματεία του CSAP εντός μίας εβδομάδας email λήψης της αιτήσεώς σας.