Φόρμα Ενδιαφέροντος

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας, προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τo CSAP Επαγγελματικό Πρόγραμμά μας Μεταπτυχιακού Επιπέδου που λαμβάνει χώρα μόνο κάθε Σάββατο πρωί στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Υποτροφίες Διδάκτρων στο CSAP17

Τo CSAP Πρόγραμμα μπορείτε να το παρακολουθήσετε και ζωντανά από οποιαδήποτε μέρος ευρίσκεσθε ακόμα και στην αλλοδαπή, μέσω του notebook, του ipad ή/και του smart phone σας.

Είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση όλων των παρακάτω πεδίων.

error error error error

error error error error

error error error error

error error error error