Χορηγοί

Χορηγός στο Site, στην Eκπαίδευση και στο Certification Project

ATCOM Internet & Multimedia S.A.  http://www.atcom.gr/

----------------------------------------------------------------------------------------------

Χορηγός στην Eκπαίδευση και στο Certification Project

MSI Hellas Consulting Group  http://www.msi.gr/

---------------------------------------------------------------------------------------------

Χορηγός στην Eκπαίδευση και στο Certification Project

12PM Services & ITEC Consulting    http://www.12pm.biz

---------------------------------------------------------------------------------------------

Χορηγός στην Eκπαίδευση, στο Certification Project και στην Απασχόληση

Alexander Moore Business Consultants    http://www.alexandermoore.com

---------------------------------------------------------------------------------------------

Sponsor in Education and in Certification Project

Institute for 21st Century Agoras  Scientific Organization  http://www.globalagoras.org

---------------------------------------------------------------------------------------------

Sponsor in Education and in Certification Project

Future Worlds Center  Scientific Οrganization  http://www.futureworldscenter.org

---------------------------------------------------------------------------------------------

Χορηγός στην Eκπαίδευση και στο Certification Project


CyberStream Technologies.   http://www.cyberstream.eu

----------------------------------------------------------------------------------------------

Χορηγός στην Eκπαίδευση

JMK Ltd. Anthropocentric Corporate Development  http://www.jmk.gr

----------------------------------------------------------------------------------------------

Χορηγός στην Eκπαίδευση

AQS Ltd. Σύμβουλοι Επιχειρήσεων  http://www.aqs.gr

----------------------------------------------------------------------------------------------

Χορηγός στο Certification Project


derivatives.gr

----------------------------------------------------------------------------------------------

Χορηγός στο Certification Project


http://greekinnovation.blogspot.com

----------------------------------------------------------------------------------------------

Χορηγός στο Hosting και στην Eκπαίδευση

IpHost Domains Management and Hosting    https://www.ipdomain.net

----------------------------------------------------------------------------------------------

rendered in: 0,0468794sec