Πιστοποιημένος ΕπαγγελματίαςΠιστοποιημένος Επαγγελματίας

Το Πανεπιστήμιo Πειραιώς – Κέντρο Εκπαίδευσης & Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Συστημικών Μελετών (ΕΕΣΜ) πραγματοποιούν το Επαγγελματικό Πρόγραμμα CSAP (Certified Systemic Analyst Professional), το οποίο απονέμει το CSAP Επαγγελματικό Τίτλο Μεταπτυχιακού Επιπέδου (Professional Post-Graduate Certification). Το CSAP είναι πιστοποιημένο από το Δημόσιο (ΚΠ 328) και κατά ISO 9001. To CSAP επιπλέον ακολουθεί όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες κατά το ISO 17024.

Ισχυρό Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα

Professional Systemics
Project Management

Ανακοινώσεις & Νέα

rendered in: 0,0468663sec