Πιστοποίηση CSAP - Εισαγωγικά Video

No dictionary loaded. Set the DictionaryPath property from the spell checker settings or copy the dictionaries to ~/App_Data/RadSpell/

Σας παρουσιάζουμε μερικά εισαγωγικά video που υπάρχουν στο http://www.youtube.com και σε άλλα sites τα οποία μπορούν ίσως να σας φανούν χρήσιμα για μια πρώτη επικοινωνία με μερικά από τα γνωστικά αντικείμενα των Professional Systemics.

Whole Systems Thinking
Systems Thinking as a Set of Tools
Professor Russell Ackoff – Systems Thinking and Management
Management Cybernetics: The Science of Effective Organization
Viable System Model
Management Cybernetics & Redesigning Government
Financial Crisis & Cybernetics
Management Cybernetics: The Cybernetic State
Dr John Mackness - Soft Systems Methodology
Soft system methodology
Causal Relations of Patent Lifetime - A System Dynamics Approach
Creating AnyLogic System Dynamics Model
CmapTools
SBA Business Plan Webinar - Part 7 of 8
SAP B1 Release Procedure Management
Business Process Management BPM. Improve business processes
Business Process Management software
WorkScript Knowledge Management Database
Business Management Tips : Project Management Jobs
Critical Chain Project Management Overview
Virtual Enterprise
Content Management System - Dynamic Blogging & Website Software made Easy
Total Quality Management
Project Portfolio Management
MSc in E-Business & Innovation - Summer Projects
rendered in: 0,0781238sec