Δίδακτρα Παρακολούθησης & Συνδρομή ΠιστοποίησηςΥποτροφίες Διδάκτρων


Το CSAP Επαγγελματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακού Επιπέδου για τον νέο κύκλο σπουδών που αρχίζει τον Οκτώβριο 2017 θα προσφέρει Υποτροφίες Διδάκτρων έως και 100% .

Οι Υποτροφίες διδάκτρων χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:
1. Ακαδημαϊκές Υποτροφίες για άτομα με ιδιαίτερα προσόντα ακαδημαϊκά ή/και επαγγελματικά
2. Υποτροφίες διδάκτρων για άτομα που η οικονομική τους κατάσταση δεν είναι καλή αυτή την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Οι υποτροφίες αυτές θα δίδονται μέσω της Equal Society που εφαρμόζει κοινά κριτήρια για όλα τα ακαδημαϊκα ιδρύματα της Χώρας μας.

Για την ακαδημαϊκή επάρκεια των υποψηφίων αποφασίζει μόνο η Συντονιστική Επιτροπή του CSAP που είναι και το ανώτερο όργανο διοίκησής του.

Σημειώσετε ότι ο αριθμός των υποτροφιών είναι περιορισμένος και η αποδοχή ενός υποψηφίου έχει σχέση και με το χρόνο υποβολής της αίτησης στο νέο κύκλο σπουδών. Στην περίπτωση αυτή μπορεί υποψήφιος με ίσως περισσότερα προσόντα να υπέβαλλε την αίτησή του αργότερα από άλλους υποψηφίους, να έχει συμπληρωθεί ο αριθμός των εισαχθέντων και τελικά να μην εισέλθει στο Πρόγραμμα.

Επιπλέον, όλους τους υποψήφιους του CSAP17 βαρύνει και η Συνδρομή Πιστοποίησης ύψους 1.600 Ευρώ, η οποία καταβάλλεται απ' ευθείας σε λογαριασμό της Ελληνικής Εταιρείας Συστημικών Μελετών (ΕΕΣΜ) με την αποδοχή του υπό πιστοοποίηση προσώπου απο το CSAP Πρόγραμμα. Η Συνδρομή Πιστοποίησης καλύπτει τα 2 έτη της παρακολούθησης του CSAP17 Προγράμματος και τα επιπλέον 5 έτη για τη διάρκεια της επαναπιστοποίησης με δωρεάν συμμετοχή σε όλες τις δραστηριότητες του CSAP Προγράμματος. Επίσης, η Συνδρομή Πιστοποίησης προσφέρει στα μέλη του CSAP17 που συμμετέχουν στα Εθνικά και Διεθνή Συνέδρια της ΕΕΣΜ τη δυνατότητα να πληρώνουν τα μισά δίδακτρα.

AΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στο CSAP

Αίτηση για Υποτροφία Διδάκτρων λόγω οικονομικών δυσκολιών μέσω της Equal Society

Παρακολούθηση Διαλέξεων του CSAP από οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος και της Αλλοδαπής

rendered in: 0,0469062sec